Розділ 4. Елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей та елементи статистики