Календарне планування. ІІ семестр. Геометрія 9 клас

geom_9_yershovaКалендарне планування вивчення геометрії в 9 класі за підручником: А.П.Єршова, В.В.Голобородько, О.Ф.Крижановський, С.В.Єршов. – Х.; Вид-во “Ранок”, 2009
2 години на тиждень, 38 год, всього 70 год

уроку

Теми, види письмових робіт

кількість

годин

матеріали до уроків

ІІ семестр 38
Тема 4. ГЕОМЕТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ 10
33 Поняття про перетворення фігур . Переміщення та його власти­вості. Рівні фігури  1
34 Симетрія відносно точки. Симетрія відносно прямої  1 giperssulka

giperssulka

35 Поворот  1  giperssulka
 36 Співнапрямлені промені. Паралельне перенесення. Симетрія в природі, науці й мистецтві  1  giperssulka
37 Перетворення подібності та його властивості. Гомотетія  1
38 Подібність фігур. Площі подібних фігур  1
39 Подібність фігур. Площі подібних фігур  1
40 Розв’язування вправ 1
41 Контрольна робота №5  1
42 Аналіз контрольної роботи 1
Тема 5. ВЕКТОРИ НА ПЛОЩИНІ 10
43 Вектор. Модуль і напрям век­тора. Рівність векторів. Координати вектора 1
44 Вектор. Модуль і напрям век­тора. Рівність векторів. Координати вектора 1 Тест онлайн 
45 Додавання векторів. Віднімання векторів 1 pptx
46 Додавання векторів. Віднімання векторів 1
47 Множення вектора на число. Колінеарні вектори 1
48 Скалярний добуток векторів 1
49 Скалярний добуток векторів 1
50 Розв’язування вправ 1
51 Контрольна робота №6 1
52 Аналіз контрольної роботи 1
Тема 6. ПОЧАТКОВІ ВІДОМОСТІ З СТЕРЕОМЕТРІЇ 9
53 Основні геометричні фігури у просторі. Взаємне розміщення прямої  і площини. Взаємне розміщення прямих у про­сторі. Взаємне розміщення площин 1
54 Поняття многогранника. Призма. Площа бічної та повної поверхні призми 1
55 Піраміда. Площа бічної та повної поверхні 1
56 Об’єм призми і піраміди 1
57 Циліндр. Площа бічної та повної  поверхні 1
58 Конус. Площа бічної та повної поверхні 1
59 Куля. Об’єми тіл обертання 1
60 Контрольна робота №7 1
61 Аналіз контрольної роботи 1
Тема 6. ПОЧАТКОВІ ВІДОМОСТІ З СТЕРЕОМЕТРІЇ 9
62 Розв’язування трикутників 1
63 Розв’язування трикутників 1
64 Декартові координати на площині 1
65 Геометричні перетворення. Вектори 1
66 Геометричні перетворення. Вектори 1
67 Стереометрія. Початкові відомості стереометрії 1
68 Контрольна робота №8 1
69 Аналіз контрольної роботи 1
70 Повторення вивченого матеріалу 1

Завантажити