Календарне планування. І семестр 2018 -2019 н.р. Геометрія 9 клас

geom_9_yershovaКалендарне планування вивчення геометрії в 9 класі за підручником: А.П.Єршова, В.В.Голобородько, О.Ф.Крижановський, С.В.Єршов. – Х.; Вид-во “Ранок”, 2017
2 години на тиждень, 32 год

уроку

Теми, види письмових робіт

примітки

  І семестр 32
  Тема 3. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТРИКУТНИКІВ  13
1 Означення тригонометричних функцій на колі  
2 Тригонометричні тотожності  
3 Теорема косинусів. Наслідки з теореми косинусів  
 4 Теорема синусів  
 5 Зв’язок між пропорційними відношеннями теореми синусів  і діаметром описаного кола  
 6 Основні задачі на розв’язування трикутників  
 7 Застосування розв’язування трикутників у задачах  
 8 Застосування тригонометричних функцій до знаходження площ. Площі трикутника та чотирикутника  
9 Формула Герона  
10 Формули радіусів вписаного й описаного кіл трикутника  
11 Розв’язування задач і вправ  
12 Контрольна робота №1  
13 Аналіз контрольної роботи  
  Тема 1. КООРДИНАТИ НА ПЛОЩИНІ   
14 Прямокутна система координат на площині (повторення)  
15 Координати середини відрізка  
16 Відстань між двома точками   
17 Розв’язування задач і вправ  
18 Рівняння фігури на площині. Рівняння кола  
19 Рівняння прямої  
20 Розв’язування задач і вправ  
21 Контрольна робота №2  
22 Аналіз контрольної роботи  
  Тема 5. ГЕОМЕТРИЧНІ ПЕРЕМІЩЕННЯ (9 год)  
23 Поняття про геометричне перетворення. Переміщення та його властивості  
24 Симетрія відносно точки  
25 Симетрія відносно прямої  
26 Розв’язування задач і вправ  
27 Поворот  
28 Співнаправлені промені.  Паралельне перенесення  
29 Розв’язування задач і вправ  
30 Контрольна робота №3  
31 Аналіз контрольної роботи  
32 Розв’язування задач і вправ на повторення  

Завантажити з Google Drive