Календарне планування. І семестр 2018 — 2019 н.р. Геометрія 8 клас

Підручник Єршова А.П, Голобородько В.В., Крижановський О.Ф. ТОВ “Видавництво “Ранок”

І семестр – 2 год на тиждень, 32 год

уроку

Теми, види письмових робіт. Матеріали до уроків

Примітки

  І семестр 32 год
  І. Чотирикутники 22 год
1 Означення чотирикутника  
2 Опуклі чотирикутники. Сума кутів чотирикутника  
3 Означення паралелограма  
4 Властивості паралелограма  
5 Теорема про ознаки паралелограма  
6 Прямокутник  
7 Ромб  
8 Квадрат  
9 Розв’язування задач і вправ  
10 Контрольна робота №1  
11 Аналіз контрольної роботи   
12 Означення трапеції . Окремі види трапеції  
13 Означення трапеції . Окремі види трапеції  
14 Теорема Фалеса  
15 Середня  лінія трикутника  
16 Середня  лінія трапеції  
17 Градусна міра дуги. Вписаний кут  
18 Наслідки з теореми про вписаний кут  
19 Вписані чотирикутники  
20 Описані чотирикутники  
21 Контрольна робота №2  
22 Аналіз контрольної роботи  
  ІІ.Подібність трикутників 10 год
23 Узагальнена теорема Фалеса  
24 Означення подібних трикутників  
25 Подібність трикутника за двома кутами  
26 Подібність трикутника за двома сторонами і кутом між ними  
27 Подібність трикутників за трьома сторонами  
28 Ознаки подібності  прямокутних трикутників  
29 Пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику  
30 Контрольна робота №3  
31 Аналіз контрольної роботи  
32 Повторення вивченого матеріалу за І семестр  

Завантажити  з Google Drive