Календарне планування. І семестр 2018 – 2019 н.р. Геометрія 7 клас

Підручник: А.Г.Мерзляк,В.Б.Полонський, М.С.Якір. – Ч. : Гімназія, 2015. – 224 с. : іл.

2 години на тиждень, І семестр – 32 год

№ уро-ку Теми, види письмових робіт кіль-кість годин

Матеріали до уроку

  І семестр  32  
  Тема І. Елементарні геометричні фігури та їх властивості  8   
1 Точки і прямі.  Практична робота  1  
2 Відрізок і його довжина  1  
3 Промінь. Кут. Вимірювання кутів  1  
 4 Промінь. Кут. Вимірювання кутів  1  
 5 Кути. Вимірювання кутів. Бісектриса кута  1  
 6 Кути. Вимірювання кутів. Бісектриса кута. Практична робота  1  
 7 Контрольна робота №1  1  
 8 Аналіз контрольної роботи  1  
   Тема ІІ. Взаємне розміщення прямих на площині 12  
9 Суміжні  та вертикальні кути 1  
10 Суміжні  та вертикальні кути 1  
11 Розв’язування задач і вправ 1  
12 Перпендикулярні прямі. Перпендикуляр 1  
13 Перпендикуляр. Відстань від точки до прямої 1  
14 Перпендикуляр. Відстань від точки до прямої 1  
15 Практична робота «Вимірювання відстаней» 1  
16 Розв’язування задач і вправ 1  
17 Аксіоми 1  
18 Розв’язування задач і вправ 1  
19 Контрольна робота №2 1  
20 Аналіз контрольної роботи 1  
Тема ІІІ. Трикутники. Ознаки рівності трикутників (12 год)
21 Рівні трикутники.  Висота, медіана і бісектриса трикутника 1  
22 Рівні трикутники.  Висота, медіана і бісектриса трикутника 1  
23 Перша та друга ознаки рівності трикутників 1  
24 Перша та друга ознаки рівності трикутників 1  
25 Розв’язування задач і вправ 1  
26 Рівнобедрений трикутник та його властивості 1  
27 Ознаки рівнобедреного трикутника 1  
28 Розв’язування задач і вправ 1  
29 Контрольна робота №3 1  
30 Аналіз контрольної роботи 1  
31 Повторення вивченого матеріалу за І семестр 1  
32 Повторення вивченого матеріалу за І семестр 1  

Завантажити з Google Drive