Тренінг з актуальних питань розвитку математичної освіти

Термін проведення 28.10 – 30.11.2020

п.п

Тема Зміст Тренер
1. Задачі на екстремум та різні способи їх розв’язування.

Розглядається ряд класичних задач на екстремум. Формується загальна задача на знаходження найбільших і найменших значень функції. Аналізуються різні способи розв’язування задач на екстремум. Марченко О.В., кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри загальної фізики і математики Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
2. Задача мінімакс: Як за мінімальний час надати максимум інформації з планіметрії

 

Як за допомогою прямокутного аркуша паперу виготовити всі плоскі фігури, що вивчаються на уроках геометрії, та проілюструвати доведення основних теорем, формул і властивостей мовою орігамі. Захарійченко Ю.О., Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математики Національного університету „Києво-Могилянська академія”
3 Задача мінімакс: Як за мінімальний час надати максимум інформації зі стереометрії

Як за допомогою прямокутного аркуша паперу виготовити всі плоскі фігури, що вивчаються на уроках геометрії, та проілюструвати доведення основних теорем, формул і властивостей мовою орігамі. Захарійченко Ю.О., Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математики Національного університету „Києво-Могилянська академія”
4 Використання Web-технологій в освітньому процесі та перспективи розвитку. Можливості використання відкритих безкоштовних і вільних електронних інтернет-ресурсів для навчально-пізнавальної діяльності на уроках математики. Кучеренко О.В., методист Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського
5 Елементи білінгвального навчання на уроках математики. Розглянемо елементи білінгвального (багатомовного) навчання на уроках математики, що сприяють формуванню математичної та інформаційно-цифрової компетентності; спілкування іноземними мовами та  уміння навчатися впродовж життя. Макусінський Є.А.,

методист Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського

6 Можливості цифрового середовища DESMOS Можливості використання графічного калькулятора DESMOS та використання активностей середовища TeacherDESMOS Литвиненко В.В., учитель математики опорного навчального закладу „Скороходівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Скороходівської селищної ради Чутівського району Полтавської області”
7 Можливості STEM-технологій на уроках математики Аналіз проблематики впровадження STEM. Визначення підходів реалізації STEM, основних шляхів впровадження STEM-навчання на уроках математики. Представлення напрямів педагогічної і дослідницької діяльності під час включення інновацій STEM в методику викладання математики.
8 Розвиток логічного міркування в контексті STEM-освіти Розглянемо шляхи розвитку логічного мислення учнів на уроках математики. Васильєва Д.В.,

старший науковий співробітник відділу математичної та інформативної освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України

9 Методичні рекомендації до підготовки учнів до PISA 2021 Представлення аналізу результатів PISА 2018 з математичної грамотності українських школярів та надано методичні рекомендації щодо можливостей підвищення рівня математичної грамотності учнів.
10 Формування фінансової грамотності учнів у процесі вивчення математики Показати як у процесі вивчення математики за допомогою вдало підібраних задач та використання спеціальних форм навчання можна сприяти формуванню фінансової грамотності учнів. Шкоденко Л.А.,

методист Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського