Календарне планування. 2018-2019 н.р. Математика 6 клас

Календарне планування вивчення математики за підручником Н.А.Тарасенкової, І.М.Богатирьової, О.П.Бочко, О. М.Коломієць, З.О.Сердюк. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів,  К.:видавничий дім «освіта», 2014

4 год на тиждень, всього в І семестрі 64 год

уроку

Теми, види письмових робіт. Матеріали до уроків

кількість

годин

  І семестр  64
  І. Подільність натуральних чисел 11
1 Дільники та кратні натурального числа. Прості числа 1
2 Ознаки подільності на 2, 5 і 10  1
3 Ознаки подільності на 3 і 9  1
 4 Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота  1
 5 Розкладання чисел на прості множники. Найбільший спільний дільник  1
 6 Розкладання чисел на прості множники. Найбільший спільний дільник  1
 7 Найменше спільне кратне  1
 8 Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота  1
9 Підготовка до контрольної роботи 1
10 Контрольна робота №1 1
11 Аналіз контрольної роботи №1 1
  ІІ. Звичайні дроби  25
12 Основна властивість дробу. Скорочення дробу 1
13 Зведення дробів до спільного знаменника. Порівняння звичайних дробів 1
14 Зведення дробів до спільного знаменника. Порівняння звичайних дробів 1
15 Зведення дробів до спільного знаменника. Порівняння звичайних дробів 1
16 Додавання та віднімання звичайних дробів 1
17 Додавання та віднімання звичайних дробів 1
18 Додавання і віднімання цілих і дробових чисел 1
19 Додавання і віднімання мішаних дробів 1
20 Додавання і віднімання мішаних дробів 1
21 Додавання і віднімання мішаних дробів 1
22 Контрольна робота №2 1
23 Аналіз контрольної роботи 1
24 Множення  дробів. Знаходження дробу від числа 1
25 Множення  дробів. Знаходження дробу від числа 1
26 Множення  дробів. Знаходження дробу від числа 1
27 Ділення  дробів. Знаходження числа за його дробом 1
28 Ділення  дробів. Знаходження числа за його дробом 1
29 Ділення  дробів. Знаходження числа за його дробом 1
30 Ділення цілих і дробових чисел 1
31 Розв’язування  вправ. Самостійна робота 1
32 Перетворення звичайних дробів у десяткові. Нескінченні десяткові дроби. Періодичні дроби. Десяткове наближення звичайного дробу  1
33 Перетворення звичайних дробів у десяткові. Нескінченні десяткові дроби. Періодичні дроби. Десяткове наближення звичайного дробу  1
 34 Розв’язування задач і вправ на всі дії з дробами  1
 35 Контрольна робота №3  1
 36 Аналіз контрольної роботи  1
  ІІІ. Відношення та пропорції 24
37 Відношення та його властивості 1
38 Пропорція та її властивості 1
39 Пропорція та її властивості 1
40 Пряма та обернені пропорційні залежністі 1
41 Пряма та обернені пропорційні залежністі 1
42 Поділ числа у даному відношенні. Масштаб 1
43 Поділ числа у даному відношенні. Масштаб 1
44 Розв’язування задач і вправ 1
45 Контрольна робота №4 1
46 Аналіз контрольної роботи 1
47 Коло і круг. Круговий сектор 1
48 Коло і круг. Круговий сектор 1
49 Коло і круг. Круговий сектор 1
50 Діаграми 1
51 Діаграми 1
52 Відсоткові розрахунки 1
53 Відсоткові розрахунки 1
54 Розв’язування задач і вправ 1
55 Відсоткові розрахунки 1
56 Відсоткові розрахунки 1
57 Розв’язування задач і вправ 1
58 Розв’язування задач і вправ 1
59 Контрольна робота №5 1
60 Аналіз контрольної роботи 1
61 Розв’язування  задач. Узагальнення  та систематизація  матеріалу,  вивченого в  І  семестрі 1
62 Розв’язування  задач. Узагальнення  та систематизація  матеріалу,  вивченого в  І  семестрі 1
63 Узагальнення  та систематизація  матеріалу,  вивченого в  І  семестрі 1
64 Узагальнення  та систематизація  матеріалу,  вивченого в  І  семестрі 1

Завантажити з Google Drive