Календарне планування. І семестр. 2018 – 2019 н.р. Математика 5 клас

Календарне планування вивчення математики за підручником  Н.А.Тарасенкової, І.М.Богатирьової, О.П.Бочко, О. М.Коломієць, З.О.Сердюк. Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів ,К.: видавничий дім «освіта», 2018

4 години на тиждень (І семестр 64 год)

уроку

Теми, види письмових робіт. Матеріали до уроків

примітки

  І семестр  64
1 Повторення вивченого матеріалу за 4 клас.   1
  Тема 1. Натуральні числа і дії з ними. Геометричні фігури і величини 64
   Розділ 1. Лічба, вимірювання і  числа 12
2 Предмети та одиниці лічби. Натуральний ряд чисел. Запис натуральних чисел  
3 Предмети та одиниці лічби. Натуральний ряд чисел. Запис натуральних чисел  
4 Пряма. Промінь. Відрізок. Вимірювання відрізків. Презентація  
5 Пряма. Промінь. Відрізок. Вимірювання відрізків  
 6 Координатний промінь. Побудова координатного променя Презентація +конспект  
 7 Координатний промінь. Відстань між двома точками на координатному промені. Шкали.       Тест он-лайн  
 8 Числові вирази. Рівності. Нерівності  
9 Порівняння натуральних чисел Презентація  
10 Кут. Побудова кута. Вимірювання кутів. Презентація та конспект уроку  
11 Кут. Побудова кута. Вимірювання кутів  
12 Контрольна робота №  1  
13 Аналіз контрольної роботи №1  
  Розділ 2. Дії першого ступеня   з  натуральними числами 12
14 Буквені вирази  
15  Формули  
16 Додавання та його властивості (презентація)  
17 Задачі на додавання натуральних чисел  
18 Віднімання та його властивості  
19 Задачі на віднімання  
20 Прямокутник  
21 Квадрат  
22 Трикутник і його периметр  
23 Види трикутників за кутами  
24 Контрольна робота №  2  
25 Аналіз контрольної роботи №2  
  Розділ 3. Дії другого ступеня  з  натуральними числами 26
26 Множення натуральних чисел  
27 Множення багатоцифрових чисел  
28 Переставний  закон  множення  
29 Сполучний  закон  множення  
30 Основні задачі на множення  
31 Розподільний  закон множення відносно додавання  
32 Спрощення виразів. Особливі способи множення  
33 Дія ділення та її компоненти  
34 Ділення  багатоцифрових чисел  
35 Особливі способи ділення  
36 Основні задачі на ділення  
37 Що таке ділення з остачею  
 38 Задачі на ділення з остачею  
39 Контрольна робота №  3  
40 Аналіз контрольної роботи № 3  
41 Порядок  виконання  дій   
42 Інший запис  виконання  дій   
43 Рівняння. Корінь рівняння  
44 Способи розв’язування рівняння  
45 Типи  задач  та  способи  їх  розв’язування. Задачі з однією величиною  
46 Задачі з двома однойменними величинами  
47 Задачі з трьома залежними величинами. Задачі на вартість  
48 Задачі на роботу  
49 Задачі на рух  
50 Контрольна робота №  4  
51 Аналіз контрольної роботи № 4  
  Розділ 4. Квадрат і куб числа.  Площі  та  об’єми фігур 13
52 Квадрат числа  
53 Куб числа  
54 Що таке площа фігури. Площа  прямокутника   
55 Площа квадрата  
56 Прямокутний  паралелепіпед  
57  Куб  
58 Об’єм  прямокутного  паралелепіпеда  
59 Об’єм куба. Тест он-лайн  
60 Піраміда  
61 Контрольна робота №  5  
62 Аналіз контрольної роботи № 5  
63 Розв’язування  задач. Узагальнення  та систематизація  матеріалу,  вивченого в  І  семестрі  
64 Розв’язування  задач. Узагальнення  та систематизація  матеріалу,  вивченого в  І  семестрі  

Завантажити з Google Drive