Календарне планування. І семестр 2018 – 2019 н.р. Математика 10 клас

АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ – всього – 54 год. I семестр — 16 год, 1 год на тиждень, II семестр — 38 год, 2 год на тиждень, Резерв – 7 годин.

ГЕОМЕТРІЯ –  всього – 51 год. I семестр — 32 год, 2 год на тиждень, II семестр — 19 год, 1 год на тиждень, Резерв – 7 годин.

Підручник – Мерзляк, А. Г., Номіровський, Д. А., Полонський, В. Б., Якір, М. С., Харків «Гімназія», 2018

І семестр 
№ п.п Теми, види письмових робіт. Матеріали до уроків Дата Примітки
Алгебра (16 год)
§1. Функції, їхні властивості та графіки
1 Найбільше і найменше значення функції. Парні та непарні функції 1  
2 Найбільше і найменше значення функції. Парні та непарні функції    
3 Степенева функція з натуральним показником    
4 Степенева функція із цілим показником    
5 Степенева функція із цілим показником    
6 Означення кореня n-го степеня    
7 Означення кореня n-го степеня    
8 Властивості кореня n-го степеня    
9 Властивості кореня n-го степеня    
10 Означення та властивості степеня з раціональним показником    
11 Ірраціональні рівняння    
12 Ірраціональні рівняння    
13 Розв’язування задач і вправ    
14 Контрольна робота №1    
15 Аналіз контрольної роботи    
16 Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу    
Геометрія (32 год)
§4. Паралельність у просторі
1 Основні поняття стереометрії. Аксіоми стереометрії    
2 Просторові фігури. Початкові відомості про многогранники    
3 Взаємне розміщення двох прямих у просторі    
4 Паралельність прямої та площини    
5 Розв’язування задач і вправ    
6 Паралельність  площин    
7 Паралельність  площин    
8 Розв’язування задач і вправ    
9 Паралельне проектування    
10 Паралельне проектування    
11 Розв’язування задач і вправ    
12 Розв’язування задач і вправ    
13 Контрольна робота №1    
14 Аналіз контрольної роботи    
§5. Перпендикулярність у просторі
15 Кут між прямими в просторі    
16 Кут між прямими в просторі    
17 Перпендикулярність прямої та площини    
18 Перпендикулярність прямої та площини    
19 Перпендикуляр і похила. Теорема про три перпендикуляри    
20 Перпендикуляр і похила. Теорема про три перпендикуляри    
21 Розв’язування задач і вправ    
22 Кут між прямою та площиною    
23 Кут між прямою та площиною    
24 Двогранний кут. Кут між площинами    
25 Двогранний кут. Кут між площинами    
26 Площа ортогональної проекції  многокутника    
27 Площа ортогональної проекції  многокутника    
28 Розв’язування задач і вправ    
29 Розв’язування задач і вправ    
30 Контрольна робота №2    
31 Аналіз контрольної роботи    
32 Узагальнення та систематизація знань    

Завантажити із Google Drive