Календарне планування. І семестр 2018-2019 н.р. Алгебра 9 клас

Календарне планування вивчення алгебри в 9 класі за підручником: 

А.Г.Мерзляк, В.В.Полонський, М.С.Якір. – Х,: Гімназія, 2017

2 години на тиждень, 32 год

уроку

Теми, види письмових робіт

примітки

  І семестр 32 год
  І. Нерівності 14 год
1 Числові нерівності  
2 Основні властивості числових нерівностей  
3 Додавання  і множення числових нерівностей. Оцінювання значення виразу  
4 Нерівності з однією змінною  
5 Розв’язування нерівностей з однією змінною. Числові проміжки  
6 Розв’язування нерівностей з однією змінною. Числові проміжки  
7 Системи лінійних нерівностей з однією змінною  
8 Системи лінійних нерівностей з однією змінною  
9 Розв’язування систем лінійних нерівностей з однією змінною  
10 Доведення нерівностей.  Розв’язування задач і вправ  
11 Розв’язування задач і вправ  
12 Контрольна робота №1  
13 Аналіз контрольної роботи  
  II. Квадратична функція 16 год
14 Повторення та розширення відомостей про функцію  
15 Властивості функції  
16 Властивості функції  
17 Як побудувати графік функції y=kf(x), якщо відомо графік функції y=f(x).  
18 Як побудувати графік функції y=f(x)+b i y=f(x+a), якщо відомо графік функції y=f(x).  
19 Квадратична функція, її графік і властивості  
20 Квадратична функція, її графік і властивості  
21 Як побудувати графік функції y= -f(x) , якщо відомо графік функції y= f(x) .  
22 Контрольна робота №2  
23 Аналіз контрольної роботи  
24 Розв’язування квадратних нерівностей  
25 Розв’язування квадратних нерівностей  
26 Система рівнянь із двома змінними  
27 Система рівнянь із двома змінними  
28 Система двох рівнянь із двома змінними як математична модель прикладної задачі  
29 Система двох рівнянь із двома змінними як математична модель прикладної задачі  
30 Контрольна робота №2  
31 Аналіз контрольної роботи  
32 Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу  

Завантажити з  Google Drive