Календарне планування. ІІ семестр. Алгебра 8 клас

Календарне планування вивчення алгебри в 8 класі за підручником: О.Я. Біляніна, H.Л. Кінащук, І.М. Черевко, “Генеза”, 2008
2 години на тиждень, 38 год, всього за рік 70 год

уроку

Теми, види письмових робіт

кількість

годин

матеріали до уроку

ІІ семестр 38
ІІ. Квадратні корені. Дійсні числа 14
33 Функція  у = х2   та її графік  1
34 Графічний спосіб розв’язування рівнянь  1
35 Квадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь. Рівняння х2  1
36 Раціональні, ірраціональні, дійсні числа. Числові множини. Етапи розвитку числа  1 giperssulka
37 Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу  1
38 Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу  1
39 Добуток і частка квадратних коренів  1
40 Арифметичний квадратний корінь з степеня. Тотожність formula1 1
41 Винесення множника з-під знака кореня. Внесення множника під знак кореня 1
42 Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені 1 giperssulka
43 Функція  у =formula2  , її графік і властивості 1
44 Розв’язування задач і вправ 1
45 Контрольна робота №4 1
46 Аналіз контрольної роботи 1
ІІІ. Квадратні рівняння 18
47 Квадратні рівняння . Неповні квадратні рівняння, їх розв’язування 1
48 Квадратні рівняння . Неповні квадратні рівняння, їх розв’язування 1
49 Формула коренів квадратного рівняння 1
50 Формула коренів квадратного рівняння. Теорема Вієта 1
51 Розв’язування задач і вправ 1
52 Контрольна робота №5 1
53 Аналіз контрольної роботи 1
54 Квадратний тричлен, його корені 1
55 Квадратний тричлен, його корені 1
56 Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники 1
57 Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники 1
58 Розв’язування рівнянь, які зводяться до квадратних 1
59 Розв’язування рівнянь, які зводяться до квадратних 1
60 Розв’язування задач за допомогою квадратних рівнянь та рівнянь, які зводяться до квадратних 1
61 Розв’язування задач за допомогою квадратних рівнянь та рівнянь, які зводяться до квадратних 1
62 Розв’язування задач за допомогою квадратних рівнянь та рівнянь, які зводяться до квадратних 1
63 Контрольна робота №6 1
64 Аналіз контрольної роботи 1
65 Тотожні перетворення дробово-раціональних виразів 1
66 Розв’язування дробово-раціональних рівнянь 1
67 Тотожні перетворення виразів, що містять квадратний корінь 1
68 Розв’язування квадратних рівнянь 1
69 Розв’язування задач за допомогою квадратних рівнянь 1
70 Систематизація вивченого матеріалу 1

Завантажити