Календарне планування. І семестр 2018-2019 н.р. Алгебра 8 клас

Підручник: Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С., Харків, Гімназія, 2016
2 години на тиждень, І семестр- 32 год

уроку

Теми, види письмових робіт

Примітки

  І семестр 32
  Тема 1. Раціональні вирази 22
1 Раціональні вирази. Раціональні дроби  
2 Основна властивість раціонального дробу  
3 Основна властивість раціонального дробу  
4 Додавання та віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками  
5 Додавання та віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками  
6 Додавання та віднімання раціональних дробів з різними знаменниками  
7 Додавання та віднімання раціональних дробів з різними знаменниками  
8 Додавання та віднімання раціональних дробів з різними знаменниками  
9 Розв’язування задач і вправ  
10 Контрольна робота №1  
11 Аналіз контрольної роботи  
12 Множення  і ділення раціональних  дробів. Піднесення раціонального дробу до степеня  
13 Множення  і ділення раціональних  дробів. Піднесення раціонального дробу до степеня  
14 Множення  і ділення раціональних  дробів. Піднесення раціонального дробу до степеня  
15 Тотожні перетворення раціональних виразів  
16 Тотожні перетворення раціональних виразів  
17 Рівносильні рівняння. Раціональні рівняння  
18 Раціональні рівняння  
19 Раціональні рівняння  
20 Розв’язування задач і вправ  
21 Контрольна робота №2  
22 Аналіз контрольної роботи  
  Тема 2. КВАДРАТНІ КОРЕНІ. ДІЙСНІ ЧИСЛА  10 год
23 Степінь із цілим від’ємним показником. Стандартний вигляд числа  
24 Степінь із цілим від’ємним показником. Стандартний вигляд числа  
25 Властивості степеня із цілим показником  
26 Властивості степеня із цілим показником  
27 Функція y=k/x та її графік   
28 Функція y=k/x та її графік   
29 Розв’язування задач і вправ  
30 Контрольна робота №3  
31 Аналіз контрольної роботи  
32 Повторення вивченого матеріалу за І семестр  

Завантажити з Google Drive