Календарне планування. ІІ семестр. Алгебра 7

Підручник Г.П.Бевз, В.Г.Бевз/Київ-2015

2 години на тиждень, 38 год, всього 70 год

уроку

Теми, види письмових робіт

кількість

годин

Матеріали до уроку

ІІ семестр  38
II. Цілі вирази (продовження)  10
33 Квадрат двочлена  1 pptx
34 Різниця квадратів  1
35 Використання формул скороченого множення  1
36 Різниця і сума кубів двох виразів  1  giperssulka
37 Застосування кількох способів для розкладання многочленів на множники  1
38 Застосування кількох способів для розкладання многочленів на множники  1
 39 Застосування кількох способів для розкладання многочленів на множники  1
 40 Застосування перетворень виразів  1
41 Контрольна робота №5 1
42 Аналіз контрольної роботи 1

III. Функції

9
43 Функціональна залежність між величинами як математична модель реальних процесів 1
44 Функціональна залежність між величинами як математична модель реальних процесів 1
45 Графік функції 1
46 Графік функції 1
47 Лінійна функція, її графік та властивості 1  тест онлайн
48 Лінійна функція, її графік та властивості 1
49 Розв’язування задач і вправ 1
50 Контрольна робота №6 1
51 Аналіз контрольної роботи
IV. Лінійні рівняння та їх системи (13год)
52 Загальні відомості про рівняння.  Лінійні рівняння 1
53 Розв’язування задач за допомогою рівняння 1
54 Рівняння з двома змінними 1
55 Графік  лінійного рівняння із двома змінними 1
56 Графік  лінійного рівняння із двома змінними 1
57 Системи  лінійних рівнянь з двома змінними 1
58 Графічний спосіб розв’язування системи лінійних рівнянь з двома змінними 1
59 Спосіб підстановки 1
60 Розв’язування системи лінійних рівнянь з двома змінними способом підстановки 1
61 Розв’язування системи лінійних рівнянь з двома змінними способом додавання 1
62 Розв’язування задач за допомогою систем рівнянь 1
63 Контрольна робота №7 1
64 Аналіз контрольної роботи 1
65  Цілі вирази 1
 66  Розкладання многочленів на множники 1
 67  Функції 1
 68  Рівняння і системи рівнянь 1

Завантажити